AKCE COVID - NEcovid

Vážení a milí přátelé a příznivci.
V této době se scházíme na vycházky a cvičení těla i smíchu v malých skupinách. Chodíme ve dvojicích s rouškami a 2 metry od sebe.
Pokud máte zájem, napište na mail paní Horké renahorka@seznam.cz
Přejeme vám všem hodně zdraví a ještě víc optimismu
a těšíme se na setkání v příznivější době

SaBBa

 

 

 

Děkujeme institucím, které pomáhají při realizaci našich akcí.

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
JIHOMORAVSKÝ KRAJ, RODINNÁ POLITIKA
MČ BRNO KOMÍN
BRNO  ZDRAVÉ MĚSTO
NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU