AKCE COVID - NEcovid

Vážení a milí přátelé a příznivci.
V této době se scházíme na vycházky a cvičení těla i smíchu v malých skupinách. Chodíme ve dvojicích s rouškami a 2 metry od sebe.
Pokud máte zájem, napište na mail paní Horké renahorka@seznam.cz
Přejeme vám všem hodně zdraví a ještě víc optimismu
a těšíme se na setkání v příznivější době

SaBBa

 

 

 

Děkujeme institucím, které pomáhají při realizaci našich akcí.

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
JIHOMORAVSKÝ KRAJ, RODINNÁ POLITIKA
MČ BRNO KOMÍN
BRNO  ZDRAVÉ MĚSTO
NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU


    

                                                                                                                                                                  

                                         

                                           

   

                                                                  

Verze aktualizována 31. 1. 2023. Text byl zkontrolován. Byly provedeny úpravy a doplňky. 

  Spolek zapsaný: oddíl L 17771