Aktivní babičky bilancují

Aktivní babičky bilancují

V tuto dobu je vhodné plánovat ale i bilancovat. V roce 2014 jsme zorganizovali na 40 akcí, nepočítaně výletů a spoustu posezení při skleničce vína nebo u šálku kávy. Byli jsme cvičit u moře i na Brněnské přehradě. Na základě získaných zkušeností, chceme uspořádat diskotéku pro všechny generace, jednáme o vhodných a levných prostorách. Hodně vzpomínáme na jízdu na dračích lodích, proto se na draky chystáme i letos, jen co se oteplí.
K hodnocení roku 2014 patří i obětaví lidé, bez kterých bychom tolik akcí úspěšně nezvládli.
Vážíme si a děkujeme
Pan Jiří Sedláček (bývalý místostarosta) si zaslouží naše ocenění za několikaletou podporu a také za specifický humor, který nám při módních přehlídkách pomáhal překonávat krizové okamžiky. 
Pracovnice sociálního odboru ÚMČ Komín pod vedením Michaely Kameníkové nám pomáhaly v mnoha oblastech, především radily jak překonávat nástrahy nejrůznějších předpisů a zákonů.
Ludmile Caletkové - vynikající kuchařce, která umí zázraky do 5 minut, protože do té doby dokáže zajistit potřebné lidi i materiál. Samozřejmě si vážíme spolupráci s Komiňáčkem i Komínským mužským souborem.
Velký dík patří MŠ Skřivánek, protože bez  spolupráce Šárky Aujeské a Ludmily Kovářové, by mnohé naše akce ani nebyly.
Bohadana Ulivieri a Alice Sedláková s námi nacvičovaly a při představeních projevovaly energii a entuziasmus strhávající k tanci i diváky. Našimi oporami jsou také Radka Nováková a Eva Šimánková. Obě jsou připravené pomoci, kdy je třeba. Miloš Procházka se obětavě snaží vniknout do administrativy našeho sdružení a pomáhá, kde a jak se dá. A v neposlední řadě si cením práce Ireny Horké, protože její schopnost motivovat ostatní umožňuje realizovat akce v příjemné atmosféře.

Děkuji také všem ostatním nejmenovaným. Mezi nimi jsou ochotní lidé, kteří nás podporují dobrým slovem a někdy i darem, například: Cestovní kancelář Boš, Elektro Tišnov, Aidaré, Bodyzorb,  TJ TESLA, Potraviny Brněnka, Than Nguyen Manh, Pavel Abeska a kapela Stetson, Zmrzlina FABBRI, a další.

Za SaBBu poděkovala Blanka S. Urbánková
P.S.: Pravidelné akce najdete přehledně uspořádané v tabulce v tomto čísle. O akcích vás informujeme na webových stránkách MČ Komín.

 

Děkujeme institucím, které pomáhají při realizaci našich akcí.

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
JIHOMORAVSKÝ KRAJ, RODINNÁ POLITIKA
MČ BRNO KOMÍN
BRNO  ZDRAVÉ MĚSTO