Aktivní babičky bilancují

Aktivní babičky bilancují

V tuto dobu je vhodné plánovat ale i bilancovat. V roce 2014 jsme zorganizovali na 40 akcí, nepočítaně výletů a spoustu posezení při skleničce vína nebo u šálku kávy. Byli jsme cvičit u moře i na Brněnské přehradě. Na základě získaných zkušeností, chceme uspořádat diskotéku pro všechny generace, jednáme o vhodných a levných prostorách. Hodně vzpomínáme na jízdu na dračích lodích, proto se na draky chystáme i letos, jen co se oteplí.
K hodnocení roku 2014 patří i obětaví lidé, bez kterých bychom tolik akcí úspěšně nezvládli.
Vážíme si a děkujeme
Pan Jiří Sedláček (bývalý místostarosta) si zaslouží naše ocenění za několikaletou podporu a také za specifický humor, který nám při módních přehlídkách pomáhal překonávat krizové okamžiky. 
Pracovnice sociálního odboru ÚMČ Komín pod vedením Michaely Kameníkové nám pomáhaly v mnoha oblastech, především radily jak překonávat nástrahy nejrůznějších předpisů a zákonů.
Ludmile Caletkové - vynikající kuchařce, která umí zázraky do 5 minut, protože do té doby dokáže zajistit potřebné lidi i materiál. Samozřejmě si vážíme spolupráci s Komiňáčkem i Komínským mužským souborem.
Velký dík patří MŠ Skřivánek, protože bez  spolupráce Šárky Aujeské a Ludmily Kovářové, by mnohé naše akce ani nebyly.
Bohadana Ulivieri a Alice Sedláková s námi nacvičovaly a při představeních projevovaly energii a entuziasmus strhávající k tanci i diváky. Našimi oporami jsou také Radka Nováková a Eva Šimánková. Obě jsou připravené pomoci, kdy je třeba. Miloš Procházka se obětavě snaží vniknout do administrativy našeho sdružení a pomáhá, kde a jak se dá. A v neposlední řadě si cením práce Ireny Horké, protože její schopnost motivovat ostatní umožňuje realizovat akce v příjemné atmosféře.

Děkuji také všem ostatním nejmenovaným. Mezi nimi jsou ochotní lidé, kteří nás podporují dobrým slovem a někdy i darem, například: Cestovní kancelář Boš, Elektro Tišnov, Aidaré, Bodyzorb,  TJ TESLA, Potraviny Brněnka, Than Nguyen Manh, Pavel Abeska a kapela Stetson, Zmrzlina FABBRI, a další.

Za SaBBu poděkovala Blanka S. Urbánková
P.S.: Pravidelné akce najdete přehledně uspořádané v tabulce v tomto čísle. O akcích vás informujeme na webových stránkách MČ Komín.

 

Děkujeme institucím, které pomáhají při realizaci našich akcí.

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
JIHOMORAVSKÝ KRAJ, RODINNÁ POLITIKA
MČ BRNO KOMÍN
BRNO  ZDRAVÉ MĚSTO
NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU


    

                                                                                                                                                                  

                                         

                                           

   

                                                                  

Verze aktualizována 31. 1. 2023. Text byl zkontrolován. Byly provedeny úpravy a doplňky. 

  Spolek zapsaný: oddíl L 17771