Den hasičů

Věděli jste, že… 4. května je Mezinárodní den hasičů?

Již ve starověkém Římě měli něco jako hasičský sbor. Skládal se asi z 500 otroků. Po rozvrácení Říma Vandaly se v Evropě na tolik potřebnou profesi zapomnělo. Na hlášení a hašení požárů se podíleli všichni občané vesnice či města. Postupem času v nočních hodinách hlídal a popřípadě poplach vyhlašoval ponocný. Teprve na začátku 19. století se začaly na principu dobrovolnosti formovat požární sbory.

Právě je jaro a máj. V tento čas se lidem často zapalují lýtka. Nebo někomu se rozhoří i srdce láskou. Takže se zájmem si prohlídněte své nohy, dotykem vyzkoušejte teplotu. Sáhněte si na srdce. Poplácejte se po nohách, zaťukejte na srdce. Odfoukněte si: „Ufff, jsem v pořádku. Nebezpečí požáru zažehnáno.“
Ale to vaše fouknutí způsobilo, že oheň vašeho srdce se rozhořel velkou silou. Rozpažte a smějte se z plných plic tomu, jak mladé srdce ještě máte.

Přeji vám totéž, co přejí pohádkové kmotřičky hrdinům na cestu:
„Běž tam, kam tě srdce táhne a neohlížej se“

 

Mgr. Blanka Urbánková

lektorka smíchocviků a smíchohrátek

 

 

Děkujeme institucím, které pomáhají při realizaci našich akcí.

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
JIHOMORAVSKÝ KRAJ, RODINNÁ POLITIKA
MČ BRNO KOMÍN
BRNO  ZDRAVÉ MĚSTO
NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU


    

                                                                                                                                                                  

                                         

                                           

   

                                                                  

Verze aktualizována 31. 1. 2023. Text byl zkontrolován. Byly provedeny úpravy a doplňky. 

  Spolek zapsaný: oddíl L 17771