Den hasičů

Věděli jste, že… 4. května je Mezinárodní den hasičů?

Již ve starověkém Římě měli něco jako hasičský sbor. Skládal se asi z 500 otroků. Po rozvrácení Říma Vandaly se v Evropě na tolik potřebnou profesi zapomnělo. Na hlášení a hašení požárů se podíleli všichni občané vesnice či města. Postupem času v nočních hodinách hlídal a popřípadě poplach vyhlašoval ponocný. Teprve na začátku 19. století se začaly na principu dobrovolnosti formovat požární sbory.

Právě je jaro a máj. V tento čas se lidem často zapalují lýtka. Nebo někomu se rozhoří i srdce láskou. Takže se zájmem si prohlídněte své nohy, dotykem vyzkoušejte teplotu. Sáhněte si na srdce. Poplácejte se po nohách, zaťukejte na srdce. Odfoukněte si: „Ufff, jsem v pořádku. Nebezpečí požáru zažehnáno.“
Ale to vaše fouknutí způsobilo, že oheň vašeho srdce se rozhořel velkou silou. Rozpažte a smějte se z plných plic tomu, jak mladé srdce ještě máte.

Přeji vám totéž, co přejí pohádkové kmotřičky hrdinům na cestu:
„Běž tam, kam tě srdce táhne a neohlížej se“

 

Mgr. Blanka Urbánková

lektorka smíchocviků a smíchohrátek

 

 

Děkujeme institucím, které pomáhají při realizaci našich akcí.

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
JIHOMORAVSKÝ KRAJ, RODINNÁ POLITIKA
MČ BRNO KOMÍN
BRNO  ZDRAVÉ MĚSTO
NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU