Den po jarní rovnodennosti

Jarní rovnodennost se SaBBou

sobota  21. 3. 2020/9,45

Akce je zrušená. Budeme vás informovat o dalších výletech.

Příchod jara oslavíme vycházkou se sportem, hrami a malou pozorností na posilnění. 

Sejdeme se v sobotu 21. 3. 2020 na konečné zastávce tramvaje č.  5 

Štefánikova čtvrt v 9.45 hod.

Pojedeme autobusem směr Vranov. Dle počasí domluvíme trasu.

Navštívíme pamětihodnosti a zakončíme putování v restauraci „Bylo nebylo“.

Zveme všechny k oslavě rovnodennosti s pohybem a dobrou náladou.

Těší se na vás                                                                                                                  Irena Horká a SaBBa

 

 

Děkujeme institucím, které pomáhají při realizaci našich akcí.

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
JIHOMORAVSKÝ KRAJ, RODINNÁ POLITIKA
MČ BRNO KOMÍN
BRNO  ZDRAVÉ MĚSTO
NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU


    

                                                                                                                                                                  

                                         

                                           

   

                                                                  

Verze aktualizována 31. 1. 2023. Text byl zkontrolován. Byly provedeny úpravy a doplňky. 

  Spolek zapsaný: oddíl L 17771