Den po jarní rovnodennosti

Jarní rovnodennost se SaBBou

sobota  21. 3. 2020/9,45

Akce je zrušená. Budeme vás informovat o dalších výletech.

Příchod jara oslavíme vycházkou se sportem, hrami a malou pozorností na posilnění. 

Sejdeme se v sobotu 21. 3. 2020 na konečné zastávce tramvaje č.  5 

Štefánikova čtvrt v 9.45 hod.

Pojedeme autobusem směr Vranov. Dle počasí domluvíme trasu.

Navštívíme pamětihodnosti a zakončíme putování v restauraci „Bylo nebylo“.

Zveme všechny k oslavě rovnodennosti s pohybem a dobrou náladou.

Těší se na vás                                                                                                                  Irena Horká a SaBBa

 

 

Děkujeme institucím, které pomáhají při realizaci našich akcí.

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
JIHOMORAVSKÝ KRAJ, RODINNÁ POLITIKA
MČ BRNO KOMÍN
BRNO  ZDRAVÉ MĚSTO
NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU