Den po jarní rovnodennosti

21.03.2020 17:01

Jarní rovnodennost se SaBBou

sobota  21. 3. 2020/9,45

Akce je zrušená. Budeme vás informovat o dalších výletech.

Příchod jara oslavíme vycházkou se sportem, hrami a malou pozorností na posilnění. 

Sejdeme se v sobotu 21. 3. 2020 na konečné zastávce tramvaje č.  5 

Štefánikova čtvrt v 9.45 hod.

Pojedeme autobusem směr Vranov. Dle počasí domluvíme trasu.

Navštívíme pamětihodnosti a zakončíme putování v restauraci „Bylo nebylo“.

Zveme všechny k oslavě rovnodennosti s pohybem a dobrou náladou.

Těší se na vás                                                                                                                  Irena Horká a SaBBa

 

 

Děkujeme institucím, které pomáhají při realizaci našich akcí.

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR ZDRAVÍ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ, RODINNÁ POLITIKA
MČ BRNO KOMÍN
BRNO  ZDRAVÉ MĚSTO
NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU

    

                                     

   

NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU                                                                        

MČ Brno-Komín