DUBEN 2015

18.03.2015 13:30

Jít na akci jenom sami?
Raději s „aktivními babičkami“!

7. ročník Karla Kryla
V sobotu 11. dubna 2015 zavzpomínáme na mládí a hlavně si při kytaře, harmonice si zazpíváme známé písničky. Sejdeme se ve  Společenském sále MČ Brn o - střed v 19,00 hodin. Vstupné je dobrovolné.
SaBBa a pořadatel Vlado Dzurija se těší na všechny, kteří vzpomínají na dobrého člověka K. Kryla.

Vycházka s tajemnem
První neděli po velikonocích 12. 4. půjdeme na vycházku, při které se seznámíme s uměním keltských šamanů:  „Jak získat odpovědi na otázky v přírodě“.
Sejdeme se v 13 hodin před Starou hasičkou, Hlavní 125 v Komíně. Pokud bude špatné počasí, zůstaneme v Hasičce a budeme si hrát tam. Vedoucí této vycházky je Blanka S. Urbánková

Určitě v dubu půjdeme společně i tančit. Proto sledujte naše webové stránky www.babickysabba.cz. Najdete tam více informací o akcích, termíny vycházek Alice Sedlákové a pozvánky na další  akce,  které v průběhu měsíce operativně  pořádáme

Blanka S. Urbánková

 

Děkujeme institucím, které pomáhají při realizaci našich akcí.

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR ZDRAVÍ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ, RODINNÁ POLITIKA
MČ BRNO KOMÍN
BRNO  ZDRAVÉ MĚSTO
NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU

    

                                     

   

NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU                                                                        

MČ Brno-Komín