DUBEN 2015

Jít na akci jenom sami?
Raději s „aktivními babičkami“!

7. ročník Karla Kryla
V sobotu 11. dubna 2015 zavzpomínáme na mládí a hlavně si při kytaře, harmonice si zazpíváme známé písničky. Sejdeme se ve  Společenském sále MČ Brn o - střed v 19,00 hodin. Vstupné je dobrovolné.
SaBBa a pořadatel Vlado Dzurija se těší na všechny, kteří vzpomínají na dobrého člověka K. Kryla.

Vycházka s tajemnem
První neděli po velikonocích 12. 4. půjdeme na vycházku, při které se seznámíme s uměním keltských šamanů:  „Jak získat odpovědi na otázky v přírodě“.
Sejdeme se v 13 hodin před Starou hasičkou, Hlavní 125 v Komíně. Pokud bude špatné počasí, zůstaneme v Hasičce a budeme si hrát tam. Vedoucí této vycházky je Blanka S. Urbánková

Určitě v dubu půjdeme společně i tančit. Proto sledujte naše webové stránky www.babickysabba.cz. Najdete tam více informací o akcích, termíny vycházek Alice Sedlákové a pozvánky na další  akce,  které v průběhu měsíce operativně  pořádáme

Blanka S. Urbánková

 

Děkujeme institucím, které pomáhají při realizaci našich akcí.

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
JIHOMORAVSKÝ KRAJ, RODINNÁ POLITIKA
MČ BRNO KOMÍN
BRNO  ZDRAVÉ MĚSTO