DUBEN 2015

Jít na akci jenom sami?
Raději s „aktivními babičkami“!

7. ročník Karla Kryla
V sobotu 11. dubna 2015 zavzpomínáme na mládí a hlavně si při kytaře, harmonice si zazpíváme známé písničky. Sejdeme se ve  Společenském sále MČ Brn o - střed v 19,00 hodin. Vstupné je dobrovolné.
SaBBa a pořadatel Vlado Dzurija se těší na všechny, kteří vzpomínají na dobrého člověka K. Kryla.

Vycházka s tajemnem
První neděli po velikonocích 12. 4. půjdeme na vycházku, při které se seznámíme s uměním keltských šamanů:  „Jak získat odpovědi na otázky v přírodě“.
Sejdeme se v 13 hodin před Starou hasičkou, Hlavní 125 v Komíně. Pokud bude špatné počasí, zůstaneme v Hasičce a budeme si hrát tam. Vedoucí této vycházky je Blanka S. Urbánková

Určitě v dubu půjdeme společně i tančit. Proto sledujte naše webové stránky www.babickysabba.cz. Najdete tam více informací o akcích, termíny vycházek Alice Sedlákové a pozvánky na další  akce,  které v průběhu měsíce operativně  pořádáme

Blanka S. Urbánková

 

Děkujeme institucím, které pomáhají při realizaci našich akcí.

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
JIHOMORAVSKÝ KRAJ, RODINNÁ POLITIKA
MČ BRNO KOMÍN
BRNO  ZDRAVÉ MĚSTO
NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU


    

                                                                                                                                                                  

                                         

                                           

   

                                                                  

Verze aktualizována 31. 1. 2023. Text byl zkontrolován. Byly provedeny úpravy a doplňky. 

  Spolek zapsaný: oddíl L 17771