Foto s VELIKONOČNÍM BERÁNKEM do 5. 4.

Milé dámy a pánové, vážení příznivci. 

Posílám vám nápad na sbírání jarních kroků a kilometrů, který vznikl v Ořechově v Sokolské župě.

ÚCS seniorek ve spolupráci s ÚCS seniorů pro vás připravil akci navazující na úspěšné Adventní procházky sokolských seniorů " Vezmi na procházku velikonočního beránka". 
Akce bude probíhat od 28. března do 5. dubna 2021. Další informace naleznete v přiložené pozvánce. "Vezmi na procházku velikonočního beránka".

Podrobnosti a instrukce
Blíží se Velikonoce a i když máme stále velmi omezené možnosti sportování, můžeme opět "spolu" vyrazit na procházku, tentokrát ale s originálním doprovodem.

ÚCS seniorek ve spolupráci s ÚCS seniorů pro vás připravil akci navazující na úspěšné Adventní procházky sokolských seniorů Vezmi na procházku velikonočního beránka Akce bude probíhat od 28. března do 5. dubna 2021.

Jaký je úkol účastníka?
 V uvedeném termínu vyrazit na procházku pokud možno každý den (ale není podmínkou) a sečíst dohromady zdolané kilometry. Ale tentokrát pozor! Alespoň na jednu procházku s vámi musí vyrazit i velikonoční beránek - plyšový, namalovaný, pečený, jinak vytvořený, je to jenom na vás, fantazii se meze nekladou.

S beránkem si na procházce pořídíte foto.

Účast je individuální, pokud půjdou účastníci na procházky např. ve dvojici, musí každý mít svého beránka a každý sčítá své kilometry zvlášť.

K účasti je potřeba:

• Věk 65+

• Pořídit si beránka

• Absolvovat libovolný počet procházek, délku trasy každý volí podle svých možností a zdravotního stavu, a sečíst zdolané kilometry

• Vyfotit se na procházce s beránkem

• Dodržovat všechna protiepidemická opatření platná pro danou dobu

 Vyhodnocení akce:

  1. Každý účastník obdrží Diplom za účast
  2. Sečteme všechny zdolané kilometry a opět změříme celkovou dosaženou vzdálenost
  3. Proběhne "beránková" fotosoutěž, nejúspěšnější fotky získají drobnou odměnu (na fotce mohou být při dodržení platných protiepidemických opatření pouze dvě osoby, více pouze pokud jsou ze společné domácnosti.
  4. Počet beránků = počet osob)

Na adresu lkocmichova@sokol.eu zašlete následující údaje nejpozději do 12. dubna 2021: 1. Jméno a příjmení účastníka 2. Rok narození 3. T.J. Sokol 4. Adresa bydliště 5. Počet zdolaných kilometrů 6. Foto s beránkem Těšíme se na vaši účast a na vaše "beránkové fotky". Přejeme krásné Velikonoce a hlavně pevné zdraví. Všichni se těšíme na setkání v našich sokolovnách co nejdříve!

 Nazdar!

Zve a na veselé fotky se těší

SaBBa

 a 

Eva Dudová Sokolská župa Jana Máchala / 

Kounicova 20/22 / 602 00 / Brno 

T: +420 541 213 240 / M: +420 739 652 508 

E: zmachala@sokol.eu / www.sokolmachal.cz

F: facebook.com/sokolmachal/

 

 

 

Děkujeme institucím, které pomáhají při realizaci našich akcí.

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
JIHOMORAVSKÝ KRAJ, RODINNÁ POLITIKA
MČ BRNO KOMÍN
BRNO  ZDRAVÉ MĚSTO
NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU


    

                                                                                                                                                                  

                                         

                                           

   

                                                                  

Verze aktualizována 31. 1. 2023. Text byl zkontrolován. Byly provedeny úpravy a doplňky. 

  Spolek zapsaný: oddíl L 17771