Ivančický dixilend

Milé dámy a pánové, 
zveme vás na Zpívání pro zdraví, které se koná v KD Rubín ve čtvrtek 11. 5. od 17. hodiny.
Hraje Ivančický dixilend. 

Jako obvykle pořádá NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU, pod vedením MUDr. Dany Spohrové.

Pro členy SaBBy je koncert zdarma a pro nečleny za 50,- Kč.

Přihlášky na mail nebo telefon.
Těším se na vás

SaBBa a Blaka Urbánková                    tel. 602 766 618         e-mail blanka.urb@email.cz
 

 

 

 

Děkujeme institucím, které pomáhají při realizaci našich akcí.

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
JIHOMORAVSKÝ KRAJ, RODINNÁ POLITIKA
MČ BRNO KOMÍN
BRNO  ZDRAVÉ MĚSTO
NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU


    

                                                                                                                                                                  

                                         

                                           

   

                                                                  

Verze aktualizována 31. 1. 2023. Text byl zkontrolován. Byly provedeny úpravy a doplňky. 

  Spolek zapsaný: oddíl L 17771