Již 12.rok se Sabbou u moře

Již 12x -  se SaBBou u moře

I toto léto jsme v Chorvatsku uspořádali 7 turnusů pobytů u moře s názvem „Rekondice – pro zdraví udělejte více“. Po celou dobu jsme pečovali o nosný a pohybový aparát. Cvičili jsme na zahradě fitjógu, aquaerobic v moři a když byla studená voda, nepohrdli jsme ohřívaným bazénem místního hotelu. Oblíbená cvičení opět vedla naše lektorka Irena Horká.

Pořádali jsme vycházky po krásném okolí „naší“ rybářské vesnice Petrčane, našli jsme i pirátskou věž. Projeli se na motorovém člunu kolem pobřeží. Podívali se do historického města Zadar. Velký úspěch opět sklidil výlet do královského města Nin. Všichni se pomazali léčivým peloidním bahýnkem, posbírali si na památku nádherné mušle.

Abychom naplnili naše poslání, kterým je „rodinné psychosomatické zdraví“, odpoledne a večery jsme věnovali nejrůznějším terapiím. Dětem a pra/rodičům se líbili masáže, které jsme uspořádali přímo v příjemném prostředí místní zahrady. Masáže, sportovní pohyb a smíchocviky již tradičně vedla lektorka Blanka Urbánková.
Odpoledne byly zasvěceny akcím pořádaných v rámci „Petrčanské a Zadarské kulturní léto“.

Protože s námi byl i náš kytarista Pavel Abeska, který hrál, zpíval a vyprávěl vtipy, večery byly vždy s dobrou náladou; veselé, plné zpěvu a pohybu.
Dobré jídlo patří také ke zdravému životnímu stylu. Takže i tentokrát v každém turnusu jsme uspořádali zdravou dalmatskou večeři s místní rybou, s chorvatskými písněmi rodiny hostitelů „Familija Stura“.

Děkujeme všem účastníkům za vytvoření příjemné atmosféry na všech turnusech.
Náš dík patří také Nadaci Zdraví pro Moravu, která nás podpořila.

Přejeme dobrou náladu a těšíme se na 13. ročník u opět moře

SaBBa
P.S.: Pozor! Převážná část studií a apartmánů v Petrčane v červnových termínech roku 2023 je již zarezervovaná stálou klientelou i novými zájemci.
Takže pospěšte si. Zářijové termíny 2023 jsou ještě volné.

P.P.S.: Přihlášky u paní Horké, mobil 608 040 906.

 

 

Děkujeme institucím, které pomáhají při realizaci našich akcí.

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
JIHOMORAVSKÝ KRAJ, RODINNÁ POLITIKA
MČ BRNO KOMÍN
BRNO  ZDRAVÉ MĚSTO
NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU


    

                                                                                                                                                                  

                                         

                                           

   

                                                                  

Verze aktualizována 31. 1. 2023. Text byl zkontrolován. Byly provedeny úpravy a doplňky. 

  Spolek zapsaný: oddíl L 17771