Jsme osobnostmi neziskových organizací za rok 2021

Anketa Osobnost nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje 
chce ocenit ty, kteří se věnují práci pro veřejnost. Záštitu nad touto akcí převzala primátorka města Brna paní JUDr. Markéta Vaňková.

V roce 2021 byly jmenovány 2 členky SaBBy.
Paní Irena Horká je nepostradatelnou duší SaBBy. Jako lektorka po celý rok vede cvičení aquaerobic, fitjógu, také vycházky se cvičením v přírodě. V době "covidových" restrikcí ukázala velkou tvořivost, jak udržovat v SaBBě dobrou atmosféru a nabízet pohyb, cvičení, vycházky. Je třeba ocenit i její obětavost při pořádání pobytů dětí, rodičů a seniorů u moře. 

Třetí místo obsadila paní Mgr. Blanka Urbánková.  (z tiskové zprávy)
Věnuje se medializaci zdravého životního stylu, realizuje workshopy zaměřené na pohyb, zdraví a dobré vztahy napříč generacemi.

Jsme rádi, že byla oéceněna naše prorodinná politika zaměřená na spolupráci, vztahům v rodině i ve společnosti, kterou bereme vážně a hlavně s humorem.
Děkujeme všem, kteří nás podpořili                        Irena Horká a Blanka Urbánková

 

 

Děkujeme institucím, které pomáhají při realizaci našich akcí.

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
JIHOMORAVSKÝ KRAJ, RODINNÁ POLITIKA
MČ BRNO KOMÍN
BRNO  ZDRAVÉ MĚSTO
NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU