Jsme osobnostmi neziskových organizací za rok 2021

Anketa Osobnost nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje 
chce ocenit ty, kteří se věnují práci pro veřejnost. Záštitu nad touto akcí převzala primátorka města Brna paní JUDr. Markéta Vaňková.

V roce 2021 byly jmenovány a oceněny 2 členky SaBBy.
Paní Irena Horká je nepostradatelnou duší SaBBy. Jako lektorka po celý rok vede cvičení aquaerobic, fitjógu, také vycházky se cvičením v přírodě.  V době "covidových" restrikcí ukázala velkou tvořivost, jak udržovat nejen v SaBBě dobrou atmosféru a nabízet pohyb, cvičení, vycházky. Je třeba ocenit i její obětavost při pořádání pobytů dětí, rodičů a seniorů u moře. 

Třetí místo obsadila paní Mgr. Blanka Urbánková.  
Věnuje se medializaci zdravého životního stylu, realizuje workshopy zaměřené na pohyb, zdraví a dobré vztahy napříč generacemi. Jako lektorka propaguje smíchocviky a realizuje smíchohrátky pro všechny generace. Současně také představuje Brno a okolí se zaměřením na kulturní památky z netřelého úhlu pohledu.

Ve svých aktivitách nezapomínají ani na spoluobčany s různými tělesnými handicapy, kteří se jejich aktivit běžně hojně zúčastňují.

Jsme rádi, že byla oceněna naše prorodinná politika zaměřená na zdraví těla i duše, na spolupráci a dobré mezilidské vztahy nejen v rodinách, ale i ve společnosti. Svou práci pro veřejnost  bereme vážně, ale i s nadhledem a humorem.

Děkujeme všem, kteří nás podpořili a podporují                    Irena Horká a Blanka Urbánková

 

 

Děkujeme institucím, které pomáhají při realizaci našich akcí.

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
JIHOMORAVSKÝ KRAJ, RODINNÁ POLITIKA
MČ BRNO KOMÍN
BRNO  ZDRAVÉ MĚSTO
NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU


    

                                                                                                                                                                  

                                         

                                           

   

                                                                  

Verze aktualizována 31. 1. 2023. Text byl zkontrolován. Byly provedeny úpravy a doplňky. 

  Spolek zapsaný: oddíl L 17771