Kuličkiády pro všechny

Vážení příznivci aktivity a pohybu.

 

Naše kamarádka z MŠ Skřivánek pořádá kuličkiádu v Bystrci. Sraz je 15. 5. ve 14 hodin v parku Vondrákova.
Kuličky mít s sebou nemusíte. Dostanete je na místě. Vezměte s sebou celou rodinu a hlavně omladinu. Více na letáku nebo na webu www.krap32.cz.

Za SaBBu zve       Blanka Urbánková

za organizátory     Zita Žaludová  tel.: +420 608 612 132

 

Děkujeme institucím, které pomáhají při realizaci našich akcí.

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
JIHOMORAVSKÝ KRAJ, RODINNÁ POLITIKA
MČ BRNO KOMÍN
BRNO  ZDRAVÉ MĚSTO
NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU


    

                                                                                                                                                                  

                                         

                                           

   

                                                                  

Verze aktualizována 31. 1. 2023. Text byl zkontrolován. Byly provedeny úpravy a doplňky. 

  Spolek zapsaný: oddíl L 17771