Kuličkiády pro všechny

Vážení příznivci aktivity a pohybu.

 

Naše kamarádka z MŠ Skřivánek pořádá kuličkiádu v Bystrci. Sraz je 15. 5. ve 14 hodin v parku Vondrákova.
Kuličky mít s sebou nemusíte. Dostanete je na místě. Vezměte s sebou celou rodinu a hlavně omladinu. Více na letáku nebo na webu www.krap32.cz.

Za SaBBu zve       Blanka Urbánková

za organizátory     Zita Žaludová  tel.: +420 608 612 132

 

Děkujeme institucím, které pomáhají při realizaci našich akcí.

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
JIHOMORAVSKÝ KRAJ, RODINNÁ POLITIKA
MČ BRNO KOMÍN
BRNO  ZDRAVÉ MĚSTO
NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU