Po Maratonu - Spolupráce napříč generacemi

V sobotu 7. 3.  jsme se účastnili Maratonu.  Jako obvykle jsme se setkali s přáteli z Rosky nejen z Brna, ale z celé Moravy.
Opět jsme si navzájem vyměňovali poznatky a zkušenosti. Studenti Masarykovy univerzity z Fakulty fyzioterapie nám ukázali moderní relaxační cviky, naučili nás nové taneční rozcvičení. My ze SaBBy jsme je zase seznámili se smíchocviky a se způsobem, jakým se v bazénu vede skupina se zdravotním postižením a lidé od 12 let až po seniory.

Na závěr bylo již tradiční občerstvení z kuchyně Roskařů a hlavně kytary a zpívání. Příjemnou atmosféru vytvořili všichni od škoáků, přes studenty vysokých škol až po ty starší. V sobotu ale byli všichni duchem mladí. 

Za SaBBu            Irena Horka  - aquaerobic                                    Mgr. Blanka Urbánková - smíchocviky

 

byly k dispozici posilovací stroje

 

Děkujeme institucím, které pomáhají při realizaci našich akcí.

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
JIHOMORAVSKÝ KRAJ, RODINNÁ POLITIKA
MČ BRNO KOMÍN
BRNO  ZDRAVÉ MĚSTO
NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU