Po Maratonu - Spolupráce napříč generacemi

V sobotu 7. 3.  jsme se účastnili Maratonu.  Jako obvykle jsme se setkali s přáteli z Rosky nejen z Brna, ale z celé Moravy.
Opět jsme si navzájem vyměňovali poznatky a zkušenosti. Studenti Masarykovy univerzity z Fakulty fyzioterapie nám ukázali moderní relaxační cviky, naučili nás nové taneční rozcvičení. My ze SaBBy jsme je zase seznámili se smíchocviky a se způsobem, jakým se v bazénu vede skupina se zdravotním postižením a lidé od 12 let až po seniory.

Na závěr bylo již tradiční občerstvení z kuchyně Roskařů a hlavně kytary a zpívání. Příjemnou atmosféru vytvořili všichni od škoáků, přes studenty vysokých škol až po ty starší. V sobotu ale byli všichni duchem mladí. 

Za SaBBu            Irena Horka  - aquaerobic                                    Mgr. Blanka Urbánková - smíchocviky

 

byly k dispozici posilovací stroje

 

Děkujeme institucím, které pomáhají při realizaci našich akcí.

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
JIHOMORAVSKÝ KRAJ, RODINNÁ POLITIKA
MČ BRNO KOMÍN
BRNO  ZDRAVÉ MĚSTO
NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU


    

                                                                                                                                                                  

                                         

                                           

   

                                                                  

Verze aktualizována 31. 1. 2023. Text byl zkontrolován. Byly provedeny úpravy a doplňky. 

  Spolek zapsaný: oddíl L 17771