Pozvání na papučový bál

Chcete si zatancovat? Lodičky i papuče s sebou

Po dobrých zkušenostech a příjemných zážitcích  z minulých let vás opět zveme na PAPUČOVÝ BÁL.  Sejdeme se v sobotu 14. 2. 2016 v prostorách TJ Tesla na Lesné.  Od 20. hodiny na nás čeká hudba a tanec. Tombola zajištěná, občerstvení taky.

Abyste měli zajištěný společný stůl, je třeba se co nejdříve přihlásit paní Ireně Horké (mobil 608 040 906).

SaBBa bude mít opět vystoupení, proto si vezměte i papuče a šátky pro „babičky“.

Těšíme se na setkání

za SaBBu Blanka Urbánková

 

Děkujeme institucím, které pomáhají při realizaci našich akcí.

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
JIHOMORAVSKÝ KRAJ, RODINNÁ POLITIKA
MČ BRNO KOMÍN
BRNO  ZDRAVÉ MĚSTO
NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU


    

                                                                                                                                                                  

                                         

                                           

   

                                                                  

Verze aktualizována 31. 1. 2023. Text byl zkontrolován. Byly provedeny úpravy a doplňky. 

  Spolek zapsaný: oddíl L 17771