Pozvání na papučový bál

08.02.2016 19:50

Chcete si zatancovat? Lodičky i papuče s sebou

Po dobrých zkušenostech a příjemných zážitcích  z minulých let vás opět zveme na PAPUČOVÝ BÁL.  Sejdeme se v sobotu 14. 2. 2016 v prostorách TJ Tesla na Lesné.  Od 20. hodiny na nás čeká hudba a tanec. Tombola zajištěná, občerstvení taky.

Abyste měli zajištěný společný stůl, je třeba se co nejdříve přihlásit paní Ireně Horké (mobil 608 040 906).

SaBBa bude mít opět vystoupení, proto si vezměte i papuče a šátky pro „babičky“.

Těšíme se na setkání

za SaBBu Blanka Urbánková

 

Děkujeme institucím, které pomáhají při realizaci našich akcí.

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
JIHOMORAVSKÝ KRAJ, RODINNÁ POLITIKA
MČ BRNO KOMÍN
BRNO  ZDRAVÉ MĚSTO


    

      

          MČ Brno - Komín