Smícho-cviky pro celou rodinu

*SMÍCHO-CVIKY PRO CELOU RODINU            Sobota  3. 6. /10 – 11 hod.
V rámci Dne dětí se přijďte zasmát.
Seznamte se se cviky, které zlepšují náladu, vtahy, zdraví.
Potřebujete jen pohodlné oblečení, pití a chuť zažít příjemné pocity.

Kde ZŠ Pastviny 70, Brno - Komín                            www.babickysabba.cz
Vede a těší se na všechny instruktorka jógy smíchu Mgr. Blanka S. Urbánková
 Motto: „Neberme život tak vážně, živí stejně nevyváznem´“           Neznámý autor
PROČ se zabývat smícho-cviky?
Protože  smícho-cviky nabízí:
*Inspiraci, jak i přes občasné obtíže brát život s humorem.
*Vytváří prostor pro společné zážitky bez ohledu na věk, oblast vzdělání a zaměření.
*Být pracovně efektivnější a zároveň minimalizovat stres.
*Zlepšují vztahy sama k sobě i v rodině a kolektivech.
*Uvolňují osobní i kolektivní invenci, kreativitu.
*Pomáhají v napojení na vnitřní intuici.
*Utužují zdraví těla i duše.
Terapie smíchem a humorem je moderní a vědecky podložená metoda, jak:
*Skutečně si užívat života.*

VÁŽNĚ – NEVÁŽNÉ PŘÍNOSY SMÍCHU PODLE OVĚŘENÝCH AUTORIT
*Spisovatel Victor Hugo napsal:                „Smích je slunce, které zahání z lidské tváře zimu.“
*Hollywoodská herečka Goldie Hawn se svěřila:
„Byla jsem svědkem toho, jak prostým úsměvem jihla i ta nejtvrdší srdce.“
*Jan Werich se svým jadrným způsobem vyjádřil:
„Při strašné srandě v člověku určitě probíhá něco hodně očistného.“
*Na úplný závěr  něco jemnějšího od Karla Čapka:
„Humor je sůl země, a kdo je jím dobře prosolen, uchová se dlouho čerstvý.“ 

 

 

 

 

Děkujeme institucím, které pomáhají při realizaci našich akcí.

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
JIHOMORAVSKÝ KRAJ, RODINNÁ POLITIKA
MČ BRNO KOMÍN
BRNO  ZDRAVÉ MĚSTO