Smícho-cviky pro celou rodinu

*SMÍCHO-CVIKY PRO CELOU RODINU            Sobota  3. 6. /10 – 11 hod.
V rámci Dne dětí se přijďte zasmát.
Seznamte se se cviky, které zlepšují náladu, vtahy, zdraví.
Potřebujete jen pohodlné oblečení, pití a chuť zažít příjemné pocity.

Kde ZŠ Pastviny 70, Brno - Komín                            www.babickysabba.cz
Vede a těší se na všechny instruktorka jógy smíchu Mgr. Blanka S. Urbánková
 Motto: „Neberme život tak vážně, živí stejně nevyváznem´“           Neznámý autor
PROČ se zabývat smícho-cviky?
Protože  smícho-cviky nabízí:
*Inspiraci, jak i přes občasné obtíže brát život s humorem.
*Vytváří prostor pro společné zážitky bez ohledu na věk, oblast vzdělání a zaměření.
*Být pracovně efektivnější a zároveň minimalizovat stres.
*Zlepšují vztahy sama k sobě i v rodině a kolektivech.
*Uvolňují osobní i kolektivní invenci, kreativitu.
*Pomáhají v napojení na vnitřní intuici.
*Utužují zdraví těla i duše.
Terapie smíchem a humorem je moderní a vědecky podložená metoda, jak:
*Skutečně si užívat života.*

VÁŽNĚ – NEVÁŽNÉ PŘÍNOSY SMÍCHU PODLE OVĚŘENÝCH AUTORIT
*Spisovatel Victor Hugo napsal:                „Smích je slunce, které zahání z lidské tváře zimu.“
*Hollywoodská herečka Goldie Hawn se svěřila:
„Byla jsem svědkem toho, jak prostým úsměvem jihla i ta nejtvrdší srdce.“
*Jan Werich se svým jadrným způsobem vyjádřil:
„Při strašné srandě v člověku určitě probíhá něco hodně očistného.“
*Na úplný závěr  něco jemnějšího od Karla Čapka:
„Humor je sůl země, a kdo je jím dobře prosolen, uchová se dlouho čerstvý.“ 

 

 

 

 

Děkujeme institucím, které pomáhají při realizaci našich akcí.

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
JIHOMORAVSKÝ KRAJ, RODINNÁ POLITIKA
MČ BRNO KOMÍN
BRNO  ZDRAVÉ MĚSTO
NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU


    

                                                                                                                                                                  

                                         

                                           

   

                                                                  

Verze aktualizována 31. 1. 2023. Text byl zkontrolován. Byly provedeny úpravy a doplňky. 

  Spolek zapsaný: oddíl L 17771