Terapie pro krásný úsměv

TERAPIE SE SMÍCHOCVIKY

 

 

Léčba smíchem - terapie pro krásný úsměv

 

Čtvrtek    14. 11. 2019 / 10,00 – 11,30

 

Zveme vás do knihovny J. Mahena v Brně na Kobližné 4 (5. patro)

 

Obličejová gymnastika pro radost s humorem a se šátky. 

Protáhnete také celé tělo.

Muži  vítáni, protože jsou v obličejových kreacích velmi dobří.

 

Smíchocviky

* Pro každého, kdo má chuť se pobavit, podívat se na svět jinýma očima a zároveň se obohatit. 

*Snadno provádí děti od nejútlejšího věku a dospělí bez omezení věku.

 

*Přijďte se pobavit. 

 

*Zjistíte, jak zábavné a účinné je propojení relaxace, tréninku a humoru.

 

 

K veselosti vás povede trenérka                  a     instruktorka jógy smíchu

Irena Horká             Mgr. Blanka S. Urbánková.

 

 

 

Děkujeme institucím, které pomáhají při realizaci našich akcí.

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
JIHOMORAVSKÝ KRAJ, RODINNÁ POLITIKA
MČ BRNO KOMÍN
BRNO  ZDRAVÉ MĚSTO
NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU


    

                                                                                                                                                                  

                                         

                                           

   

                                                                  

Verze aktualizována 31. 1. 2023. Text byl zkontrolován. Byly provedeny úpravy a doplňky. 

  Spolek zapsaný: oddíl L 17771