Vysavač, Hasička a poslední tancování

Vysavač, Hasička a poslední tancování

 

Abychom ve Staré hasičce při všech aktivitách dýchali čistý vzduch, projevili jsme přání vybavit Hasičku vysavačem.  Pracovnice sociálního odboru napsaly do Komínského zpravodaje inzerát a ozvali se Kamila a Josef Kopuncovi. 

Při našem posledním „tancování“ v úterý 26. 5. jsme se sešli, společně jsme oficiálně vysavač pokřtili. Pak jsme poseděli u dobrého vínka, popovídali.

 Manželé Kopuncovi jsou velmi zajímaví a hlavně aktivní lidé. Domluvili jsme se, že se nevidíme naposledy.

Děkujeme vám všem

Blanka Urbánková

 

Děkujeme institucím, které pomáhají při realizaci našich akcí.

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
JIHOMORAVSKÝ KRAJ, RODINNÁ POLITIKA
MČ BRNO KOMÍN
BRNO  ZDRAVÉ MĚSTO